“In een wereld van almaar toenemende complexiteit vervreemdt ons idee van waarheid ons steeds meer van de echte werkelijkheid.”

Hieronder vind je video-samenvattingen van gesprekken die ik mocht voeren met leiders uit het bedrijfsleven in zowel Nederland als Duitsland. In deze gesprekken verkennen we gezamenlijk onze visies op Management en Leiderschap. We kijken naar de dominante (historische) visie op deze onderwerpen en confronteren deze met alternatieve perspectieven die dynamischer en “more vibrant” van aard zijn.

Verder vind je hier video’s waarin ik mijn visie op VIBRANT THINKING en de behoefte aan een dynamischer perspectief op management denken en doen presenteer.

Veel plezier!