Wat doe ik?

Ik help je bij het maken van waarachtige keuzes en het vinden van waarachtige antwoorden op vragen van Strategie, Organisatieontwikkeling en Leiderschap.

We vertrekken altijd vanuit een heldere vraag. Want zonder vraag geen waarachtig antwoord. En daarbij hanteer ik graag volgend uitgangspunt: “Laat de mensen die het doen dan ook maar zeggen wat we zouden moeten doen”.

Uiteraard betekent dit dat we te maken hebben met “Waarachtige mensen die weten waar ze over praten”. Dat er ruimte bestaat voor een dialoog en voor meedenken. En dat mensen bijdragen op de onderwerpen waar ze verstand van hebben. “We praten over onszelf en onze eigen job, niet over een ander en zijn of haar werk.”

Daarnaast coach ik directieleden en senior-managers bij hun keuzes en overwegingen. Hierin kijken we overwegend naar zakelijke vraagstukken en leiderschapsuitdagingen.

Hoe werk ik?

In mijn rol als adviseur vervul ik tijdens een project vaak een paar rollen. Zo zal ik in eerste instantie de interne dialoog organiseren, ik faciliteer keuzeprocessen en zal je uitdagen op inhoud en scherpte van keuzes. Als dat helpt houd ik gedurende het traject een enkele lezing.

Meestal komen er tijdens een project de volgende vragen langs:

  1. Wat is er aan de hand? (Verkenning huidige situatie en opties)
  2. Hoe zouden we het graag anders zien? (Grove schets van gewenste veranderuitkomst)
  3. Waar staan we voor en wat drijft ons? (Herijking “Inner Purpose” en Strategie)
  4. Wat gaan we in de komende tijd (anders, beter) doen om dat waar te maken? (Strategie tastbaar en concreet maken)
  5. Wie gaat er aan het werk om concrete stappen te zetten?
  6. Hoe gaan we dat volgen en successen delen opdat successen vervolg krijgen?

Als we ons werk goed gedaan hebben krijgt die laatste vraag vanzelf een antwoord.

Strategie projecten hebben wat meer de nadruk op vraag 1 tot en met 3. Organisatieontwikkeling en implementatie gaat vooral in op vraag 4, 5 en 6. Maar dat is een grove scheiding. Uiteindelijk begint het met de centrale vraagstelling en de rest is daar een afgeleide van.

In mijn rol als coach stel ik vooral veel vragen in de hoop je aan het denken te zetten en zo tot nieuwe inzichten te komen. Dat kan op kantoor. Maar ook in het bos of op het strand. Of in een buitenlandse stad. De locatie is afhankelijk van wat we samen als belangrijkste vraagstelling hebben geformuleerd. De locatie dient de vraag. Meer weten? Klik dan hier.

Wat doe ik nog meer? 

Ik organiseer regelmatig “Waarachtige diners”. Bijeenkomsten die aanzetten tot denken. Tijd voor voeding en inspiratie. Soms ben ik zelf de spreker soms nodig ik iemand uit. We komen aan het eind van de middag samen op een inspirerende locatie. Na kennismaking trappen we af met het centrale onderwerp. Dat zetten we tijdens het diner voort. De volgende ochtend verdiepen we het thema. Meestal ronden we af met een lunch. Soms, afhankelijk van het onderwerp duurt het tot einde middag.

De volgende diners staan voorlopig gepland:
29 en 30 oktober 2020 (reeds exclusief gereserveerd)
28 en 29 januari 2021

 

Met wie werk ik?

Vibrant-thinking.org
Ik ben een van de initiatiefnemers achter vibrant-thinking.org. een website die een platform biedt om het denken over en het werken aan wat wij noemen: VIBRANT ORGANISATIONS. Dit is een internationaal platform waarbinnen ik samenwerk met Prof. Dr. Utho Creusen en Anna-Leena Haarkamp. Wil je meer weten over de ideeën en de diensten van het platform klik dan hier. www.vibrant-thinking.org

EFMI Business School
Sinds vele jaren doceer ik Strategie en Positionering aan de EFMI Business School. Daarnaast ben ik programmadirecteur voor een van de opleidingen: het Food Chain Revolution programma. Wil je meer weten over het EFMI en haar programma’s klik dan hier. efmi.nl

Management School St. Gallen
Sinds het begin van 2023 ben ik betrokken bij de MSSG. We hebben een executive programma ontworpen: Rethinking Leadership. In de cursus verkennen we de dimensies van VIBRANT THINKING zoals die betrekking hebben op vraagstukken over leiderschap, organisatieontwikkeling en strategie.