Hieronder vind je een aantal artikelen die ik heb geschreven over verschillende aspecten van Leiderschap, Organisatieontwikkeling en Strategie, allemaal vanuit een dynamisch perspectief op zakendoen: VIBRANT THINKING. Daarnaast vind je artikelen die een filosofisch perspectief bieden op de noodzaak en relevantie van een dynamischer, levendiger perspectief naast het dominante perspectief van maakbaarheid, beheersbaarheid en rationaliteit. Hoe heeft het westerse (wetenschappelijke) denken en methodologie zich ontwikkeld sinds het begin van de 17e eeuw en waar vinden we de gerechtvaardigde basis voor een alternatief perspectief?

Hopelijk vind je ze interessant!

Leiderschap is een attitude, geen positie

Leiderschap is een attitude, geen positie

In dit artikel wil ik ingaan op de leiderschapskwaliteiten die de Moderne Tijd vraagt. Die moderne tijd kenmerkt zich door een toenemende dynamiek. Dat vraagt iets van onze organisaties en hoe ze functioneren. Maar bovenal vraagt dat iets van hen die geacht worden leiding te geven aan en binnen de moderne organisatie.

Lees meer
De kracht van “waarom?”.

De kracht van “waarom?”.

In dit artikel ga ik in op de rol van Purpose binnen strategisch denken. Waarom is “waarom?”, zo’n essentieel vertrekpunt voor willekeurig welke strategische exercitie? Wat is het, waarom is het zo belangrijk en wat doet een sterk doorleeft Purpose-besef voor de strategische kracht van een organisatie?

Lees meer
Iedereen draagt bij aan Vitaliteit

Iedereen draagt bij aan Vitaliteit

In dit artikel stel ik de gangbare kijk op strategie formulering ter discussie en pleit ik voor een veel bredere opzet. Hierbij is het uitgangspunt dat betrokkenheid van alle relevante stakeholders tot een rijker en beter gedragen, spreek implementeerbare strategische keuze leidt.

Lees meer
No Rules? No Way!

No Rules? No Way!

NO RULES is onzin! Organisaties kunnen niet zonder regels. Maar verschillende regels voor verschillende activiteiten.

Lees meer
Tijd voor waarachtigheid

Tijd voor waarachtigheid

Deze tijd vraagt om een dynamisch perspectief, vraagt om nieuw leiderschap. Waarbij strategie staat voor een sterk innerlijk doel en een lonkend perspectief.

Lees meer
Waarom Descartes niet meer werkt?

Waarom Descartes niet meer werkt?

In dit artikel schets ik in grote lijnen de historie van Westers Denken. Ik ga in op vragen als: Hoe hebben zich onze denkbeelden over de eeuwen heen ontwikkeld? En waar ligt de basis van het moderne Westerse wereldbeeld.

Lees meer
Wat leren we van Heisenberg, Prigogine en Margulis over het bedrijfsleven.

Wat leren we van Heisenberg, Prigogine en Margulis over het bedrijfsleven.

De uitgangspunten van de Verlichting: maakbaarheid, voorspelbaarheid en stabiliteit, sluiten niet meer aan bij de dynamiek van de hedendaagse wereld. Een wereld die zich kenmerkt door bewegelijkheid, waarschijnlijkheid en permanente ontwikkeling. In dit artikel wil ik ingaan op het ontstaan van een dynamische kijk op onze wereld.

Lees meer
Strategie in dynamisch perspectief

Strategie in dynamisch perspectief

In dit artikel wil ik je laten zien wat de centrale thema’s zijn binnen strategisch denken in een dynamisch perspectief: VIBRANT STRATEGY. Er komen begrippen aan de orde als Inner Purpose en Lonkend Perspectief. Strategie als Evolutie en de Betrokkenheid van velen. Ik begin met een terugblik waarin ik beschrijf hoe strategisch denken zich op basis van relatief statische uitgangspunten de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.

Lees meer
Goede Leiders stellen echte vragen

Goede Leiders stellen echte vragen

Vragen stellen vinden we moeilijk. Doen we liever niet. Zakelijke vragen en vragen naar ditjes en datjes oké. Maar echte vragen. Wezenlijke vragen? Toch is vragen stellen, echte geïnteresseerde vragen stellen een wezenlijke leiderschapsvaardigheid. Want echte oprechte vragen geven ons zich op de ander.

Lees meer
Tijd voor oprecht begrijpen

Tijd voor oprecht begrijpen

Alles moet groter, alles moet beter, alles moet altijd sneller, dynamischer en succesvoller. Op alles een antwoord, altijd “in control”, stijgende rendementen en geen tijd voor twijfel. Managers als almachtig kapitein op de brug van het schip. Alles is helder, alles is maakbaar en alles is beheersbaar. De wereld van de zekerheid. Maar klopt dat nou wel?

Lees meer
Tijd voor bezinning

Tijd voor bezinning

Het zijn barre tijden. Het corona-virus zet de wereld op z’n kop en bewijst maar weer eens hoe kwetsbaar de mensheid eigenlijk is. Het hele systeem is volledig in de war door een minuscuul klein virus. Dat fenomeen kennen we uit de complexiteitsleer: kleine oorzaken hebben enorme en onvoorspelbare effecten. Waarmee hebben we het hier echt van doen? En als we de spade net iets dieper steken, wat is hier dan aan de hand? Wat leren we echt van dat minuscuul kleine Corona virus?

Lees meer
Tijd voor een nieuw economisch perspectief

Tijd voor een nieuw economisch perspectief

Corona confronteert ons keihard met de instabiliteit en de kortzichtigheid van ons overspannen economisch systeem. Twee voorbeelden van de afgelopen week maken de consequenties van onze excessieve oriëntatie op financiële waarde en daarmee de kwetsbaarheid van ons systeem op pijnlijke wijze duidelijk.

Lees meer