Waarom vind ik dat?

Westerse samenlevingen zijn gebaseerd op een zeer statisch wereldbeeld. Een perspectief dat zijn oorsprong vindt in de vroege jaren van de Verlichting. Een periode waarin wetenschappers als René Descartes en Isaac Newton de basis legden voor het huidige westerse denken en doen. Dit perspectief heeft enorme invloed op hoe we naar de wereld kijken en zijn gaan kijken. Of we het nu hebben over Biologie, Economie of Sociologie allemaal vertrekken ze vanuit hetzelfde statisch reductionistische perspectief waarbinnen maakbaarheid en verklaarbaarheid de boventoon voeren en Wiskunde de taal van de enige waarheid is. Dat geldt ook voor bedrijfskundig denken en handelen en de bijbehorende managementopvattingen. Organisaties als een lego-box. Wanneer je de juiste steentjes op de juiste plaat klikt dan krijgen we vanzelf en steeds weer de afbeelding zoals die op de verpakking is afgebeeld.

Maar laten we eerlijk zijn: ook wanneer de maak-industrie de basis vormt onder onze welvaart, onze economie en daarmee dus ook ons denken over bedrijven en management, ook dan is niet alles maakbaar. Het maakbaarheidsidee is een erg smal beeld van de werkelijkheid. Het statische perspectief schiet hopeloos te kort. De wereld is zoveel rijker en complexer. We ervaren dat dagelijks binnen onze bedrijven, binnen onze organisaties en in de omgang met elkaar. Er is behoefte aan een andere manier van kijken. Meer dynamisch. Waarbij we vertrekken vanuit beweging, complexiteit en interactie. Vanuit waarschijnlijkheid en niet vanuit zekerheid. Van autopoësis in plaats van maakbaarheid. Binnen dit perspectief is de wereld bewegelijk en beperkt maakbaar. Wordt sturing vervangen door zelfsturing. Zijn ontwikkeling en beweging de kenmerkende karakteristieken en niet constante en equilibrium. Ik noem het VIBRANT THINKING.

De huidige tijd vraagt om een rijker werkelijkheidsbeeld van organisaties, bedrijven en bedrijvigheid. Een meer dynamisch perspectief. Een perspectief dat uitgaat van dynamiek, constante interactie, ontwikkeling en bewegelijkheid: VIBRANT THINKING. Niet ter vervanging van het bestaande denken over bedrijven en management maar als waardevolle aanvulling. Dit perspectief heeft grote consequenties voor de manier waarop we strategische keuzes maken, voor de manier waarop organisaties zich ontwikkelen en leiderschap in organisaties zich gedraagt en manifesteert. Dichterbij de realiteit, loslaten, pragmatiek, onvoorspelbaarheid, eigen dynamiek, zelfontwikkeling, stakeholder value, ruimte voor people, planet en profit, levenskans, sociaal netwerk en gemeenschappelijkheid, gezamenlijk “Inner Purpose” en motiverend vergezicht, authenticiteit, eerlijkheid en toegankelijkheid, ruimte voor de menselijke maat en “met mate” en permanente ontwikkeling, zijn allemaal begrippen die onderdeel zijn van een dynamisch perspectief op Strategie, Organisatieontwikkeling en Leiderschap. Zijn onderdeel van succesvol omgaan met de complexiteit van de hedendaagse wereld.

Tijd voor waarachtigheid