Welke vragen gaan we beantwoorden en hoe doen we dat?

Onderstaand diep ik de vragen die binnen een project meestal aan de orde komen wat verder uit. Zo krijg je een beter idee van de vragen die we gaan beantwoorden en hoe we dat doen.

1. Wat is er aan de hand? (Verkenning huidige situatie en opties)

 • Hoe staan we ervoor? Zijn we goed en willen we op weg naar het kampioenschap, zijn we oké maar kan het beter, hangen we onder het midden en moet het echt beter of dreigen we te degraderen? En hoe komt dat?
 • Waar wringt de schoen?
 • En wat zijn onze opties (noodzakelijk en/of wenselijk)

Deze eerste quick scan vindt in brede kring plaats, een dwarsdoorsnede wordt om zijn/haar mening gevraagd. De inventarisatie van meningen wordt teruggekoppeld. Boodschap: zo staan we ervoor en dit is wat we eraan zouden kunnen doen. Eerlijk, authentiek en oorspronkelijk. “Van een poppenkast worden alleen kleine kinderen vrolijk”. Dat leidt dan logischerwijs tot de vraag:

2. Hoe zouden we het graag anders zien? (Grove schets van wenselijk veranderuitkomst)

 • Wat zijn de grote brokken in onze ontwikkelaanpak?
 • Op welke fronten moet er iets gebeuren?
 • Wat is daarbij de wenselijke aanvliegroute, veranderaanpak en interventies?

Vaak komt de eerste grove schets tot stand in een team van opinion leaders en influencers. Belanghebbenden bij het vraagstuk die een bijzondere interesse hebben in het vinden van nieuwe wegen. Vervolgens gaan we de diepte in en buigen we ons over de vraag:

3. Waar staan we voor en wat drijft ons? (Herijking “Inner Purpose”)

 • Waar staat deze organisatie voor? Waar gaat zij over?
 • Wanneer gaat haar hart sneller kloppen?
 • Waar zit de gezamenlijke motiverende energie?

Dit vraagt om een brede discussie onder opinion leaders en vernieuwers. Draagvlak en betrokkenheid zijn wezenlijk. Geen “strategie van bovenaf” maar zelf ontdekken en bedenken”(weghalen svp). Tegen de tijd dat we hierover een helder beeld hebben gaan we het stappen zetten. Dit begint met de vraag:

4. Wat gaan we in de komende tijd (anders, beter) doen omdat waar te maken? (Inner Purpose tastbaar maken en een Lonkend Perspectief opstellen)

 • Hoe geven we verder gestalte aan ons “Inner Purpose”?
 • Hoe vertalen we ons “Inner Purpose” naar concrete klantwaarde en waardering?
 • Wat is de logische volgende stap in de inkleuring van ons “Inner Purpose”?
 • Wat is ons Lonkend Perspectief?

Ook nu is er weer spelen de opinion leaders en vernieuwers een belangrijke rol. “Laat de ideeën daar geboren worden waar het werkt ook echt plaats vindt”. In directe interactie met de markt en onze klanten. Als we die op willen zoeken omdat het wat toevoegt dan doen we dat. Om vervolgens in beweging te komen moeten we de juiste mensen aan boord hebben en de taken een beetje verdelen. Kortom,..

5. Wie gaan we aan het werk zetten om concrete stappen te zetten? (Ontwikkelteams initiëren)

 • Wat zijn de projecten waaraan gewerkt moet worden?
 • Welke teams gaan we op de been brengen?
 • Hoe faciliteren we die teams en zorgen we voor de noodzakelijke ruimte?

Deze teams krijgen het mandaat dingen uit te voeren en ingang te zetten. Ze zijn autonoom functionerend en vinden hun legitimering in de teamsamenstelling. Bij voldoende succes en vernieuwing stellen we ons uiteindelijk de “million dollar question”:

6. Hoe gaan we dat volgen en successen delen opdat successen vervolg krijgen?

Als we ons werk goed gedaan hebben krijgt die vraag vanzelf een antwoord.