Leiderschap is een attitude, geen positie

Leiderschap is een attitude, geen positie

Leiderschap is een attitude, geen positie. In dit artikel wil ik ingaan op de leiderschapskwaliteiten die de Moderne Tijd vraagt. Die moderne tijd kenmerkt zich door een toenemende dynamiek. Dat vraagt iets van onze organisaties en hoe ze functioneren. Maar bovenal...
De kracht van “waarom?”.

De kracht van “waarom?”.

De kracht van “waarom?”. In dit artikel ga ik in op de rol van Purpose binnen strategisch denken. Waarom is “waarom?”, zo’n essentieel vertrekpunt voor willekeurig welke strategische exercitie? Wat is het, waarom is het zo belangrijk en wat doet een sterk doorleeft...
Iedereen draagt bij aan Vitaliteit

Iedereen draagt bij aan Vitaliteit

Iedereen draagt bij aan Vitaliteit In dit artikel stel ik de gangbare kijk op strategie formulering ter discussie en pleit ik voor een veel bredere opzet. Hierbij is het uitgangspunt dat betrokkenheid van alle relevante stakeholders tot een rijker en beter gedragen,...
Homo Economicus is een slechte verandermanager!

Homo Economicus is een slechte verandermanager!

Homo Economicus is een slechte verandermanager! Ik wil het in dit artikel hebben over veranderen en veranderingen binnen organisaties. Over substantiële aanpassingen in de wijze waarop een organisatie functioneert en hoe ze is gestructureerd. Denk hierbij aan een...
Strategie is evolutie geen revolutie

Strategie is evolutie geen revolutie

Strategie is evolutie geen revolutie De dominante, meest gangbare kijk op strategie wordt gekenmerkt door een beperkt strategisch geheugen. Het vertrekt vanuit een maakbaarheidsprincipe waarbinnen we aannemen dat we onze te volgen strategie steeds weer opnieuw kunnen...